Muziek: de vele voordelen die het heeft voor de ontwikkeling van het kind

Sport, hobby’s en school houden de kinderen bezig. Jouw kind zetten op een muziekschool Amsterdam zou helpen om jouw kind verder te ontwikkelen. Amsterdam is de beste keus, omdat Amsterdam een muzikale stad is. Muziek kan ook helpen bij andere aspecten, zoals het begrijpen van reken- en wiskundelessen, het aanleren van goede manieren en een beter teamlid worden. Verrassend genoeg zijn muziek en wiskunde nauw met elkaar verbonden. Als je het ritme, de maat en de tonen uit elkaar kunt houden, kun je sneller verbanden leggen en verschillen in sommen opmerken. Het korte- en langetermijngeheugen zal verbeteren naarmate jongeren ouder worden. Dat zullen ze ook wel snappen want instrumenten en muziek hebben veel met natuurkunde te maken. 

Wat is de rol van een jongerencoach 

Een jongerencoach is specialist in het begrijpen en vertalen van de leefwereld. Ze zijn een bemoedigend rolmodel en vertrouwenspersoon. Ze moedigen jongeren actief aan in hun interacties met hun scholen en gezinnen. De jongerencoach begeleidt jongeren bij het behalen van bepaalde leerdoelen. Het doel is om te voorkomen dat studenten uitvallen en helpen ze door middel van coaching weer op weg. Een jongerencoach is iemand die de leefwereld van jongeren begrijpt en uit eigen ervaring spreekt als het gaat om een ​​moeilijke schoolloopbaan. Ze zijn een uitstekende brug voor jongeren. Zij helpen hen om een ​​zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Gratis coaching kan jou helpen met bepaalde problemen waar verbetering of een oplossing nodig is. 

Jongeren met gedragsproblemen 

Als jongerencoach kun je op verschillende manieren probleemjongeren begeleiden. Je kunt jongeren helpen hun gedachten te ordenen en inzicht te krijgen in knelpunten door naar hen te luisteren en te praten. Vervolgens kun je doe-activiteiten maken en instructie geven. Bijvoorbeeld het managen van je agressie. Of ga samen in therapie als je verslaafd bent of een financieel probleem hebt. Ritme en structuur aanbrengen in de dag, doorgaan met school, passend werk vinden, sociale relaties aangaan, enzovoort. Met al deze problemen kun je als jongerencoach probleemjongeren helpen. Het doel is om jongeren met gedragsproblemen weer op de rails krijgen voor een betere toekomst.